Hannele Knaapila:

Minulla on kokemusta monipuolisista talous-hallinnon tehtävistä aina peruskirjanpidosta johtotehtäviin yli 10 vuoden ajalta. Olen työs-kennellyt mm. tilitoimistoissa sekä pörssissä toimineessa konserniyrityksessä. Vankimpia osaamisalueitani ovat kirjanpito kokonaisuu-dessaan, erilaiset laskelmat, raportit ja analyy-sit, asiakaspalvelu ja ratkaisukeskeisyys. Kou-lutukseltani olen liiketoiminnan tradenomi sekä olen suorittanut yritysjohtamisen erikois-ammattitutkinnon. Lisäksi suoritan opintoja myös oikeustieteestä.