Hannele Knaapila:

Minulla on kokemusta monipuolisista talous-hallinnon tehtävistä aina peruskirjanpidosta johtotehtäviin yli 10 vuoden ajalta. Olen työs-kennellyt mm. tilitoimistoissa sekä pörssissä toimineessa konserniyrityksessä. Vankimpia osaamisalueitani ovat kirjanpito kokonaisuu-dessaan, erilaiset laskelmat, raportit ja analyy-sit, asiakaspalvelu ja ratkaisukeskeisyys. Kou-lutukseltani olen liiketoiminnan tradenomi sekä olen suorittanut yritysjohtamisen erikois-ammattitutkinnon. Lisäksi suoritan opintoja myös oikeustieteestä.

Anne Laaksonen:

Minulla on kokemusta taloushallinnon eri tehtävistä ja olen toiminut itsenäisenä kirjan-pitäjänä useamman vuoden. Asiakkaani ovat monelta eri aloilta parturi-kampaajasta valo-kuvaajaan ja tieliikennealan asiakkaisiin. Kou-lutukseltani olen merkonomi ja opintoja on kertynyt kirjanpidosta sekä yritysalalta. Työ-kokemusta minulla on myös myynnin ja asia-kaspalvelun monista eri tehtävistä. Minusta on tärkeintä tarttua asiakkaan pulmaan ja saada ratkaistua se.